Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Ο καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και ανιούσης αορτής.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος αφορά την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου προτού ο ασθενής χειρουργηθεί.

Holter πίεσης

Είναι ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εκτίμησης της αρτηριακής υπέρτασης. Η υπέρταση, δηλαδή η σταθερά αυξημένη αρτηριακή πίεση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Triplex καρδιάς

Το Triplex ή υπερηχογράφημα καρδιάς, αποτελεί μία μη επεμβατική και ανώδυνη μέθοδο η οποία μέσω ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας αποκαλύπτει τη δομή της καρδιάς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Κατ' οίκον επίσκεψη

Περιλαμβάνει κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και triplex καρδιάς χωρίς την ταλαιπωρία της μετακίνησης του ασθενή από το οικείο περιβάλλον του.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) είναι μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντάς την σε ειδικό χαρτί.

Holter ρυθμού

Το Holter ρυθμού (ή Holter καρδιάς) αναφέρεται στη συνεχή καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος διάρκειας 24 ή 48 ωρών.

Stress echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία)

Eξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης.

Βεβαίωση Άθλησης - Κάρτα υγείας αθλητή

Αναφέρει την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου προτού ο ασθενής αθληθεί. Εξετάζονται και παιδιά από 2 ετών.

Έλεγχος μετά από Covid-19